Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

23 stycznia 2018

Studniówka roku 2018 już za nami...

20 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyła się studniówka klas: IV Technikum Rolniczego i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Impreza jak co roku została przygotowana przez maturzystów z wychowawcą i rodziców.Studniówka tradycyjnie rozpoczęła się od poloneza.

Na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz powiatowych ( wicestarosta Powiatu Łaskiego – Pan Marek Krawczyk) i gminnych (wójt Gminy Sędziejowice – Pan Jerzy Kotarski) oraz właściciele gospodarstw rolnych współpracujących ze szkołą ( Państwo Anna i Hubert Patuszyńscy i Państwo Karolina i Daniel Grzegorczykowie)

Oficjalną część studniówki poprowadzili uczniowie klas maturalnych: Nina Błaszczyk i Filip Krawczyk. Głos zabrali m.in. przedstawiciele władz, dyrektor szkoły - Pan Paweł Kałuda, przedstawicielka rady rodziców - Pani Urszula Kucharska oraz sami maturzyści.

Drugą część imprezy, jak co roku, rozpoczął walczyk. Maturzyści tradycyjnie tańczyli go z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi. Po walczyku podano obiad, a potem była już zabawa do samego rana.Maturzystów i gości bawił DJ Muzyka i atmosfera studniówki przypadła do gustu zarówno młodzieży, jak i pokoleniu nieco starszemu. A teraz pozostaje życzyć maturzystom przyjemnej i owocnej nauki do matury.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach