Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

19 lutego 2020

Stypendium Premiera Rządu RP dla naszego ucznia

 Gratulujemy wyróżnienia oraz zachęcamy uczniów naszej placówki do objęcia stypendium po przyszłym absolwencie.Informacja prasowa:

252 najzdolniejszych uczniów z województwa łódzkiego odbierało we wtorek (18 lutego) dyplomy stypendysty Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.Dyplomy stypendystom wręczali wicewojewoda Karol Młynarczyk i Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty.

W bieżącym roku szkolnym w województwie łódzkim przyznano 235 stypendiów Prezesa Rady Ministrów (99 uczniom szkół w Łodzi i okolicznych powiatach, 57 szkół z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Tryb., 39 Delegatury KO w Sieradzu i 40 z terenu Delegatury KO w Skierniewicach). Są to uczniowie szkół średnich, w których nauka kończy się maturą. Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i jest wypłacane za 10 miesięcy roku szkolnego w dwóch ratach.

Przyznano także 17 stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymali je uczniowie i absolwenci szkół różnych typów z województwa łódzkiego: 9 z rejonu Piotrkowa Tryb., 5 ze szkół w Łodzi i okolicach, 2 z rejonu Sieradz i jedno z terenu Skierniewic. Stypendysta MEN otrzymuje jednorazową kwotę 3000 zł.

 

Wśród nagrodzonych znalazł się również nasz uczeń, Jarosław Witczak z klasy IV Technikum Rolniczego. Gratulujemy wyróżnienia oraz zachęcamy uczniów naszej szkoły do objęcia stypendium po przyszłym absolwencie. Warto się starać.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach