Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

11 października 2019

Święto  eduakcji

"Wiedzieć, co i jak. Być świadomym celu albo jego braku. Być świadomym sensu lub jego braku. Zdawać sobie sprawę, jak może być. I to powinno wystarczyć."

Olga Tokarczuk - laureatka literackiej Nagrody Nobla w roku 2019

 

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole to nie tylko święto nauczycieli i pracowników szkoły, to również bardzo ważny dzień w życiu uczniów klas pierwszych, którzy zostają oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej poprzez akt ślubowania.

Dyrektor Paweł Kałuda podziękował całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji za trud wkładany każdego dnia w rozwój naszej młodzieży.

W dalszej części uroczystości byliśmy świadkami wręczenia wyróżnień najlepszym uczniom, którzy w minionym roku uczęszczali do klas drugich technikum. Dzień ten również był okazją do wyróżnienia nagrodami dyrektora nauczycieli, którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do rozwoju szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Warto również zaznaczyć, że nagrodą Starosty Powiatu Łaskiego został uhonorowany prof. Piotr Bendkowski, nauczyciel fizyki, matematyki i informatyki.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy II technikum. Uczniowie przygotowali występ słowno – muzyczny oraz życzenia i kwiaty dla grona pedagogicznego.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach