Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

01 marca 2023

Święto patrona naszej szkoły

Święto Patrona Szkoły - Władysława Grabskiego obchodziliśmy bardzo uroczyście i w patriotycznych barwach.

Klimaty Dwudziestolecia Międzywojennego ( Lata 20-ste, Lata 30-ste) pomagał utrzymać Citroen 1930 rocznik, którym przyjechał do naszej szkoły Pan Marek Kamiński.
Nowe wcielenie naszego Patrona Szkoły wraz z małżonką zaprezentował Kacper i Ewelina.
Te "dodatki" do oficjalnych uroczystości robiły ogromne wrażenie. Poczuliśmy klimaty Naszego Patrona.

Kim był Władysław Grabski?

Władysław Grabski urodził się 7 lipca 1874 roku w Borowie, na terytorium Imperium Rosyjskiego. Pochodził z bardzo starej, szanowanej i zamożnej rodziny szlacheckiej, co zapewne mocno wpłynęło na jego ścieżkę kariery, jak również poglądy polityczne.  Podstawowe nauki pobierał w Warszawie, później jednak mógł sobie pozwolić na naukę za granicą, między innymi w Paryżu i na uniwersytetach niemieckich. Do kraju powrócił w roku 1897.
Mimo przejściowych szykan ze strony władzy Grabski zyskał opinię solidnego człowieka i filantropa, działającego z pożytkiem dla wsi. Wtedy też był już dosyć mocno związany z ideami narodowymi. W czasie rewolucji w Imperium Rosyjskim 1905 – 1907 był wybierany posłem do Dumy. Funkcję ową pełnił aż do 1912 roku z ramienia endecji.

Już od pierwszych dni istnienia II RP zajmował stanowiska w rządzie, uznawany za autorytet w dziedzinie ekonomii. W latach 1919 – 1920 sprawował funkcję ministra skarbu, potem zaś stanął na czele rządu. 23.08.1920 roku został premierem. Już jednak miesiąc później ustąpił pod naciskiem  władz ze stanowiska i powrócił do funkcji ministra skarbu. Był delegatem polskiego rządu na konferencji w Spa, później zaś w negocjacjach pokojowych z bolszewikami w Rydze.

W latach 1923 – 1925 Grabski ponownie stanął na czele rządu, przeprowadzając w tym czasie szereg reform kluczowych dla polskiej gospodarki. Dzięki zdecydowanym działaniom zatrzymał on galopującą inflację i wprowadził nową walutę, jaką był złoty. Udało mu się również przeprowadzić reformę administracyjną państwa, usprawniającą zarządzanie terenami po trzech zaborcach.
Władysław Grabski zmarł w Warszawie 1.03.1938 roku.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach