Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

15 listopada 2023

Świętujemy odzyskanie Niepodległości

ŚWIĘTUJEMY ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości szkolnych. Także w naszej szkole 15 listopada 2023 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 105  rocznicy odzyskania niepodległości. 
W uroczystym apelu, który rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu narodowego wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: Pan Cezariusz Mostowski-Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu, Pan Dariusz Cieślak-Wójt Gminy Sędziejowice, Pan Piotr Wołosz-Starosta Łaski, Pani Teresa Wesołowska- Wicestarosta Łaski, Pan Mateusz Barwaśny-Dyrektor Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, który na dzisiejszej uroczystości reprezentował Marszałka Województwa Łódzkiego, Pani Dorota Więckowska-Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, która reprezentowała Pana Piotra Polaka Posła na Sejm RP, Pani Wanda Pogorzelska-Kierownik Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych, ks. Mariusz Skiba-Proboszcz Parafii Św. Magdaleny w Sędziejowicach, Pani Halina Topór-Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Pan Maciej Pluta- reprezentował firmę Bromex i Vegadry, Radni Powiatowi: Pani Barbara Potasiak oraz Robert Szczepaniak. Miło nam również było gościć  przedstawicieli Rady Rodziców Panią Agnieszkę Wyczółkowską-Gałę oraz Panią Magdalenę Dziędziel.
Scenariusz przedstawienia obejmował patriotyczne pieśni oraz wiersze. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała tej wyjątkowej lekcji historii. Akademia wprowadziła wszystkich uczestników w melancholijny nastrój, przypominający fakt, iż Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość, stając się wolnym państwem. Przypomniała nam również o tych, którzy walczyli oraz ginęli za nasz kraj abyśmy mogli żyć dzisiaj w wolnym państwie.
W drugiej części uroczystości Pani Dyrektor Beata Magdziak wraz z pomocą ks. Mariusza Skiby oraz Pana Cezariusza Mostowskiego dokonali inauguracji  roku jubileuszowego 100-lecia szkoły poprzez odsłonięcie symbolicznej tablicy. Młodzież przedstawiła bogatą historię szkoły oraz kluczowe wydarzenia, które doprowadziły do objęcia szkoły patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawienie uświetnił występ Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Sędziejowiczanie”. Członkowie zespołu tanecznym krokiem poloneza wkroczyli na salę wywołując burzę oklasków swoich starszych kolegów, nauczycieli oraz zaproszonych gości.
Dyrektor szkoły Beata Magdziak zakończyła obchody przypominając wszystkim zgromadzonym iż wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze. Należy cały czas dbać o te wartości i nadal je pielęgnować.
Pamiętajmy, że Polska to piękny kraj!


,,Kiedy nagle las zaszumi,
Mowę sosny gdy zrozumiesz
To jest Polska
Gdy zobaczysz gdzieś topole
Królujące ponad polem
To jest Polska”
,,To jest Polska”

Zbigniew Jerzyna


Autor: Szkolne Kółko Redakcyjne

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach