© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
Od czwartkowego poranka 7 marca 2019 roku w Wieruszowie odbywały się już 16 raz targi edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Nie mogło nas i tam zabraknąć.
Przyszli absolwenci byli mocno zainteresowani ofertą naszej szkoły. Przezntowaliśmy
=> technikum w zawodach:
- technik rolnik,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik architektury krajobrazu,
- technik agrobiznesu,
=> szkołę branżową I stopnia:
- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
- kucharz.
Szkołę reprezentowali uczniowie z klasy II.

 

Targi edukacyjne w Wieruszowie

09 marca 2019

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy