Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

24 marca 2011

Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSR Sędziejowice

W dniu 24 marca 2011 roku odbył się w naszej szkole w ramach Dni Otwartych „Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach”.

W zawodach wystartowały reprezentacje z czterech gimnazjów z terenu powiatu łaskiego: PG nr 1 Łask, PG Buczek, PG Widawa i G. Chociw.

Dziewczęta walczyły o 3 puchary ufundowane przez p. dyrektora Pawła Kałudę, a także o nagrody indywidualne dla najlepszych zawodniczek turnieju. Dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy.

Zawody rozgrywane były według systemu „każdy z każdym” na dwóch równoległych boiskach. Sędziami zawodów byli p. Grzegorz Buczkowski i ucz. kl. IV TŻ Adrian Zientalak. Opiekę medyczną podczas zawodów sprawowała p. Barbara Łamek.Po zakończonych rozgrywkach czworo uczniów naszej szkoły zaprezentowało dziewczętom bazę i kierunki kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach starając się zachęcić do jej przyszłego wyboru. Po tej krótkiej prezentacji wszyscy udali się na stołówkę, gdzie czekały już pyszne naleśniki przygotowane przez panie kucharki specjalnie dla uczestniczek turnieju. W dobrych humorach i z pełnymi żołądkami przystąpiliśmy do najprzyjemniejszego momentu, czyli do wręczania nagród i podsumowania zawodów.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

I m-ce PG Buczek

II m-ce PG Widawa

III m-ce G. ChociwIV m-ce PG nr 1 Łask

Najlepsze zawodniczki turnieju:

Magdalena Holak (PG Buczek), Marta Krawczyńska (PG Widawa), Magdalena Sowała (G. Chociw), Agata Teodorczyk (PG nr 1 Łask)

Po wręczeniu nagród p. dyrektor Paweł Kałuda podziękował uczestniczkom, ich opiekunom oraz wszystkim, którzy pomagali przy organizacji turnieju i dokonał oficjalnego zamknięcia zawodów.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach