Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

23 marca 2017

Ucząc się historii… uczymy się na przyszłość…

22 marca w Centrum Edukacji w Zabrzu odbyła się kolejna edycja sesji popularnonaukowej kierowanej do uczniów i nauczycieli zainteresowanych „wydarzeniami czasów minionych”.

W tym roku adepci historii pochylili się nad faktami oraz dekonstrukcją mitów narosłych wokół wydarzeń rewolucyjnych w Rosji w 1917r.W sesji udział wzięli przedstawiciele kilku szkół - uczniowie oraz nauczyciele. Wśród prelegentów najliczniej reprezentowane było Centrum Edukacji w Zabrzu. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach reprezentowały uczennica kl. I Technikum Żywienia – Julia Cłapa oraz nauczyciel historii - Ewelina Policińska.

Julia wygłosiła niezwykle ciekawy referat z pogranicza historii i prasoznawstwa pt. Echa pierwszych dni rewolucji październikowej w łódzkiej prasie codziennej. Wystąpienie Eweliny Policińskiej dotyczyło skutków rewolucji bolszewickiej i nosiło tytuł: Zwycięzcy wobec religii. Przyczynek do rozważań nad konsekwencjami rewolucji październikowej. Udział w sesji popularnonaukowej jest doświadczeniem niezwykłym, a zarazem trudnym. Tym bardziej cieszymy się z tak znakomitego debiutu Julii…Nie zapominając, że Ucząc się historii, robimy to dla lepszej przyszłości… wierzymy, że w przyszłym roku nasza reprezentacja będzie bardziej liczna, tym bardziej że wydarzeń rocznicowych bez liku….

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach