© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

22 marca w Centrum Edukacji w Zabrzu odbyła się kolejna edycja sesji popularnonaukowej kierowanej do uczniów i nauczycieli zainteresowanych „wydarzeniami czasów minionych”.

W tym roku adepci historii pochylili się nad faktami oraz dekonstrukcją mitów narosłych wokół wydarzeń rewolucyjnych w Rosji w 1917r.W sesji udział wzięli przedstawiciele kilku szkół - uczniowie oraz nauczyciele. Wśród prelegentów najliczniej reprezentowane było Centrum Edukacji w Zabrzu. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach reprezentowały uczennica kl. I Technikum Żywienia – Julia Cłapa oraz nauczyciel historii - Ewelina Policińska.

Julia wygłosiła niezwykle ciekawy referat z pogranicza historii i prasoznawstwa pt. Echa pierwszych dni rewolucji październikowej w łódzkiej prasie codziennej. Wystąpienie Eweliny Policińskiej dotyczyło skutków rewolucji bolszewickiej i nosiło tytuł: Zwycięzcy wobec religii. Przyczynek do rozważań nad konsekwencjami rewolucji październikowej. Udział w sesji popularnonaukowej jest doświadczeniem niezwykłym, a zarazem trudnym. Tym bardziej cieszymy się z tak znakomitego debiutu Julii…Nie zapominając, że Ucząc się historii, robimy to dla lepszej przyszłości… wierzymy, że w przyszłym roku nasza reprezentacja będzie bardziej liczna, tym bardziej że wydarzeń rocznicowych bez liku….

Ucząc się historii… uczymy się na przyszłość…

23 marca 2017

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach