Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

27 kwietnia 2017

Uczniowie ZSR w Sędziejowicach na Olimpiadzie w Warszawie

21 kwietnia 2017 roku na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap okręgowy XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada ta była skierowana do młodzieży klas przedmaturalnych i maturalnych szkół rolniczych i odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz medialnym Agencji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA”.W tym roku w etapie okręgowym organizowanym i nadzorowanym przez SGGW w 10 blokach tematycznych wzięło udział blisko 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. mazowieckiego oraz łódzkiego.W Olimpiadzie, z sukcesem, wzięło udział dwóch uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach – Damian Brożyna oraz Filip Krawczyk – obaj z 3 klasy Technikum Rolniczego. Olimpiada składała się z dwóch etapów: pisemnego (60 pytań testowych) oraz praktycznego.Damian Brożyna reprezentował Naszą szkołę w bloku produkcja zwierzęca, w którym zmierzyło się 22 Olimpijczyków. Filip Krawczyk, natomiast, zmagał się w bloku produkcja roślinna, w którym zmierzyło się 20 Olimpijczyków. Po zakończeniu dwóch etapów Olimpiady obaj uczniowie uplasowali się na wysokiej 10 lokacie - Damian uzyskując łącznie 73 pkt. a Filip 63,5 pkt.Jesteśmy dumni z Naszych Olimpijczyków i gratulujemy wysokich wyników Damianowi oraz Filipowi, jak i ich nauczycielom prowadzącym Paniom mgr inż. Elżbiecie Greckiej oraz mgr inż. Dorocie Augustajtys.O samej olimpiadzie możesz poczytać tutaj>>>>>

tekst: mgr Paulina Drągowska

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach