Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

29 maja 2019

Warsztaty terenowe

W dniu 23 i 24 maja b.r. uczniowie Technikum Rolniczego z klasy I, II, III wzięli udział w warsztatach terenowych na terenie Zalewu Sulejowskiego pt.: „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”.

Młodzi rolnicy poznali skutki zanieczyszczenia wód powierzchniowych azotem, zarówno dla roślin jak i żyjących w wodzie organizmów żywych. Uczniowie zwiedzili również oddział ZPKWŁ w Moszczenicy oraz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Leśna Osada” w Kole. Warsztaty miały na celu uświadomienie rolnikom skutków intensyfikacji polskiego rolnictwa.

„Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” to wspólny projekt Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach