Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

08 listopada 2019

Wiwat Niepodległa!

11 listopada 1918 roku, był przełomowym dniem w dziejach całej Europy. W lasku Campiegne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

Z tej okazji w piątek 8 listopada 2019 roku, cała społeczność Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, włączyła się do ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu narodowego i z powagą odśpiewała cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Nastrojowy montaż słowno – muzyczny „Lekcja historii” w wykonaniu uczniów naszej szkoły, przeplatany prezentacją multimedialną i wspólnym śpiewaniem patriotycznych pieśni skłaniał do refleksji nad listopadowymi dniami sprzed stu jeden laty, wyrażał hołd i szacunek dla wszystkich Polaków, którzy poświęcili życie w walce o niepodległość naszej ojczyzny.

Niech ten dzień będzie inspiracją do radosnego obchodzenia rocznicy jednego z najważniejszych świąt narodowych.

Całą akademię poprowadzili Patrycja Klimczak - II TŻ i Jarosław Witczak – IV TR.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach