Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

24 września 2023

Wojciech Kabza patronem stadionu

W Sędziejowicach zawiązał się komitet społeczny, który postanowił upamiętnić Wojciecha Kabzę, wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, ale także działacza lokalnego. Koordynatorem projektu została Ewa Gruszczyńska.
Przez wiele lat Wojciech Kabza działał w samorządzie, był między innymi przewodniczącym rady gminy. Wojciech Kabza funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach sprawował w latach 1975 – 1988. Był człowiekiem niezwykle cenionym w środowisku sportowym i oświatowym. Zmarł w 2008 roku w wieku 69 lat.
Głównym założeniem projektu było między innymi nadanie imienia Wojciecha Kabzy gminnemu stadionowi w Sędziejowicach, wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy Sędziejowice o pośmiertne nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice oraz wydanie książki, której treść oprócz historii życia i działalności Wojciecha Kabzy. Planowane było też ufundowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej i przygotowanie ekspozycji fotograficznej „Zatrzymane w kadrze”.

I udało się.

Nasza szkoła od 2010 roku upamiętnia Wojciecha Kabzę organizując coroczny turniej piłki siatkowej będący jego memoriałem.
- To my absolwentki i absolwenci zainicjowaliśmy pięć lat temu pierwsze rozgrywki. Wojciech Kabza był nie tylko naszym trenerem, był również wspaniałym człowiekiem. Dzięki memoriałowi krzewimy jego idee i więź szkolną. Rozgrywki to przecież taki mały zjazd absolwentów, kolegów i sympatyków dyrektora z całej Polski – mówi Anna Wesołowska.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach