Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

16 października 2019

Wycieczka do Sejmu

15 października 2019 mieliśmy okazję wybrać się na wycieczkę do Warszawy. Zwiedziliśmy wojskowy cmentarz na tzw starych Powązkach, Stare Miasto, Pałac Łazienkowski, pomnik ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Ale najważniejszym punktem wycieczki było zwiedzanie budynku Sejmu.

W trakcie wizyty w Sejmie zostaliśmy zapoznani m.in. z makietą budynków składających się na kompleks należący do Sejmu i Senatu PR oraz rozmieszczeniem poszczególnych instytucji na tym terenie. Następnie udaliśmy się do Sali Posiedzeń Sejmu, gdzie w miejscu przeznaczonym dla gości zostaliśmy zapoznani z historią oraz czasem współczesnym parlamentu. Młodzież miała okazję spotkać z posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Piotrem Polakiem, z którego inicjatywy została zorganizowana ta wizyta. Pan Poseł przedstawił uczniom w bardzo przystępny sposób proces legislacyjny oraz poświęcił dużo uwagi zadawanym pytaniom. To dzięki jego zaproszeniu mogliśmy poznać historię i zakamarki tego ważnego dla naszej Ojczyzny miejsca. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Posła RP Pana Piotra Polaka wizyta w Sejmie RP stała się doskonałą i niepowtarzalną lekcją parlamentaryzmu, historii i patriotyzmu. Kierujemy serdeczne podziękowania Posłowi RP Panu Piotrowi Polakowi za pomoc w organizacji wycieczki do Sejmu.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach