Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

30 marca 2019

"Wypadek to nie przypadek"

W dniu 20 marca 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach zostało przeprowadzone szkolenie przez pracowników KRUS-u dla uczniów technikum rolniczego z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie „Wypadek to nie przypadek” - jak się jak się przed nim zabezpieczyć. Jak pracować w rolnictwie bezpiecznie?

Uczniowie odpowiedzieli na to pytanie po analizie filmów instruktażowych i wykładów.

Na koniec przeprowadzono konkurs, w którym wyłoniono trzech laureatów.

Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy IV Technikum Rolniczego Mateusz Raszewski, drugie miejsce zajął uczeń klasy II Technikum Rolniczego Szymon Tuga, a trzecie miejsce zajął uczeń klasy IV Technikum Rolniczego Tobiasz Graczyk.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach