© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

W dniu 20 marca 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach zostało przeprowadzone szkolenie przez pracowników KRUS-u dla uczniów technikum rolniczego z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie „Wypadek to nie przypadek” - jak się jak się przed nim zabezpieczyć. Jak pracować w rolnictwie bezpiecznie?

Uczniowie odpowiedzieli na to pytanie po analizie filmów instruktażowych i wykładów.

Na koniec przeprowadzono konkurs, w którym wyłoniono trzech laureatów.

Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy IV Technikum Rolniczego Mateusz Raszewski, drugie miejsce zajął uczeń klasy II Technikum Rolniczego Szymon Tuga, a trzecie miejsce zajął uczeń klasy IV Technikum Rolniczego Tobiasz Graczyk.

"Wypadek to nie przypadek"

30 marca 2019

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach