Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

26 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dziękuję nauczycielom za szybką mobilizację - mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski, podsumowując rok szkolny 2019/2020 i prezentując kolejne etapy i formy zdalnej edukacji. - Ten rok szkolny naznaczony był epidemią, a ona dotknęła nie tylko polskie szkoły, ale wszystkie dziedziny życia - dodał szef MEN.

I my dziś również zakończyliśmy ten trudny dla wszystkich rok szkolny 2019/2020. Uroczystość odbyła się przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa. Uczniowie klas pierwszych i trzecich odebrali świadectwa promocyjne. Wielu naszych uczniów otrzymało świadectwa z wyróżenieniem. I to było dla nasz bardzo pocieszające. Szkoła pomimo trudności trzyma poziom i dobrze kształci młodzież.

Życzymy Wam, aby czas wakacji był czasem radości, zabawy i odpoczynku. Wracajcie zdrowi i pełni zapału do nauki we wrześniu.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach