Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

06 maja 2022

Żegnaliśmy absolwentów rocznika 2022

29 kwietnia 2022 roku absolwenci klas maturalnych Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie składali na „ręce” Pani Dyrektor oraz wychowawców klas podziękowania dla całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły za czas spędzony w szkole, za ciepłe słowa kierowane w ich stronę, za motywację do nauki i wyrazy życzliwości. W czasie uroczystości Wychowawca i Dyrekcja nagrodzili najlepszych uczniów z klas maturalnych oraz wręczone zostały specjalne nagrody pieniężne dla uczniów o najwyższej średniej. Całość uroczystości zakończyło wręczenie świadectw oraz pożegnania z ukochanymi Nauczycielami i Wychowawcami. 
Kochani Maturzyści, już Was brakuje w murach naszej szkoły... Życzymy Wam połamania piór i jak najwyższych wyników egzaminu maturalnego.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach