© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

29 kwietnia 2022 roku absolwenci klas maturalnych Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie składali na „ręce” Pani Dyrektor oraz wychowawców klas podziękowania dla całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły za czas spędzony w szkole, za ciepłe słowa kierowane w ich stronę, za motywację do nauki i wyrazy życzliwości. W czasie uroczystości Wychowawca i Dyrekcja nagrodzili najlepszych uczniów z klas maturalnych oraz wręczone zostały specjalne nagrody pieniężne dla uczniów o najwyższej średniej. Całość uroczystości zakończyło wręczenie świadectw oraz pożegnania z ukochanymi Nauczycielami i Wychowawcami. 
Kochani Maturzyści, już Was brakuje w murach naszej szkoły... Życzymy Wam połamania piór i jak najwyższych wyników egzaminu maturalnego.

Żegnaliśmy absolwentów rocznika 2022

06 maja 2022

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach