Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

12 czerwca 2019

Staż w Turynie

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID19 staż w zaplanowanym terminie nie odbędzie się.

Staż rozpocznie się pod koniec czerwca 2021 roku


==>Tutaj można pobrać Zgłoszenie udziału w stażu

Termin zgłoszeń upływa 18 października 2019 roku

==> Regulamin rekrutacji


Potrawy pachnące ziołami

Taki tytuł nadaliśmy naszemu nowemu projektowi stażu. To kolejny nasz projekt, dzięki któremu młodzież latem 2020 roku będzie miała niepowtarzalną szansę odbycia 4-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Turynie. Przypomnijmy, że jesteśmy jedyną szkołą powiatu łaskiego, która od 2006 roku uczestniczy w programach Erasmus+, a wcześniej Leonardo da Vinci. Dzięki tym programom uczniowie naszej szkoły wielokrotnie uczestniczyli w stażach w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.

Sukces jest wielki, bo na 1000 złożonych wniosków ok 1/4 otrzymuje dofinansowanie. Wartość naszego projektu to 28724,00 euro.

W tym miejscu będziemy umieszczać informacje dla przyszłych uczestników stażu. Teraz po prostu cieszymy się sukcesem.

 

O CO CHODZI W STAŻU:

Uczestnikami szkolenia zawodowego są uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych. Program kształcenia przewiduje odbycie 4 - tygodniowych praktyk zawodowych i zakłada nabycie umiejętności organizacji, przygotowywania i podawania odpowiednio posiłków, w tym dań kuchni innych krajów europejskich. Kuchnia włoska regionu Piemont jest niewątpliwie jedną z najbogatszych i najciekawszych kuchni na świecie. Zapoznanie z nią uczniów będzie dla nich ciekawym doświadczeniem. Takie międzynarodowe szkolenie zawodowe pokaże, że sukcesy na rynku pracy nie tylko w Polsce mogą być również udziałem naszych uczniów. Trzeba uczniom tylko pozwolić uwierzyć w siebie. Staż i szkolenie językowe i kulturowe w Turynie będą również doskonałą okazją do poznania młodzieży z innych krajów europejskich oraz doskonalenia języka angielskiego. Szkolenie zawodowe w realnych warunkach pracy pokaże jak istotna jest znajomość języków obcych.

PO CO TEN STAŻ, CZYLI GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Projekt zakłada wnikliwe zapoznanie się z kuchnią włoską, szczególnie regionu Piemont. Praktyki w lokalnych zakładach gastronomicznych umożliwią uczniom zdobycie następujących umiejętności zawodowych:
1) rozpoznawania surowców charakterystycznych dla kuchni włoskiej
2) przygotowywania włoskich potraw codziennych i okolicznościowych
3) konserwowania i przechowywania surowców, które nie występują w polskiej kuchni jako świeże
4) przyrządzania i podawania potraw z owoców morza, które są wyjątkowo mało znane w naszym kraju
5) stosowania ziół i przypraw miejscowych oraz orientalnych w potrawach innych regionów
6) użycia specjalistycznych sprzętów kuchni włoskiej, które są niezbędne do obróbki specyficznych surowców
7) poznanie i stosowanie zasad planowania, organizowania i wykonywania prac związanych z pracą w restauracji
8) wykształcenie u uczestników umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z gastronomią i obsługą klienta poprzez praktykę na różnych stanowiskach pracy
9) posługiwanie się współczesnymi źródłami informacji, aby przygotować uczniów do samodzielnego zdobywania i wykorzystania wiedzy
10) udoskonalenie zawodowego języka zawodowego ( język angielski, podstawy języka włoskiego)
11) nabycie umiejętności stosowania zasad kultury i etyki w pracy zawodowej, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz metod negocjacji warunków porozumienia.

CELE INTERDYSCYPLINARNE:
- poszerzenie i doskonalenie umiejętności w zakresie zawodu jaki będą wykonywać w przyszłości
- ugruntowanie przekonania o wadze mobilności i elastyczności w zawodzie
- poszerzenie światopoglądu młodych ludzi
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
- poznanie podstaw języka włoskiego i praktyczne używanie języka angielskiego

ILE KOSZTOWAĆ BĘDZIE STAŻ?

Wszelkie koszty pokrywane są z pozyskanych środków
- przejazdy i przeloty
- ubezpieczenie
- zakwaterowanie i wyżywienie
- miejsca stażu
- kursy językowe, szkolenie psychologiczne, przewodniki, mapy, itp.
- wycieczki, wstępy do muzeów.

Razem 28724,00EUR.

Warto poczytać o Turynie tutaj>>>

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach