ZarządzMY innowacyjnymi rozwiązaniami powstałymi dla rolników


Pasjonujesz się rolnictwem i nowoczesnymi technologiami? Chcesz tworzyć lub prowadzić gospodarstwa innowacyjne?

Mechatronika to nowa profesja, dla niektórych brzmi dość obco, ale zważywszy na dynamiczny rozwój branży i zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu, możemy już dziś mówić o sporym uznaniu dla fachowców w tej dziedzinie. W krajach zachodnich czy Japonii specjaliści mechatronicy są bardzo wysoko cenieni i dobrze opłacani. Podobną tendencję można obserwować w Polsce. Najważniejsza w tym zawodzie zdaje się być dociekliwość zasad działania wszelkich urządzeń technicznych, szczególnie z zakresu automatyki.

Jest to bardzo atrakcyjny zawód przygotowujący do profesjonalnego prowadzenia gospodarstwa rolnego z możliwością zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie. Pozwala zdobyć umiejętności obsługi i naprawy parku maszynowego w gospodarstwie. Daje uprawnienia do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:
- programowania sprzętu rolniczego wyposażonego w nowoczesną technologię nawigacyjną
- diagnozowania oraz wykonywania napraw pojazdów i maszyn rolniczych
- obsługiwania pojazdów i maszyn rolniczych
- obsługiwania maszyn samobieżnych
- prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych
- posługiwania się językiem obcym zawodowym
- posługiwania się rachunkiem ekonomicznym przy planowaniu procesów produkcyjnych


Przedmioty zawodowe w Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to np.: podstawa konstrukcji maszyn, bhp, podstawy rolnictwa, dobieranie środków ochrony, przepisy ruchu drogowego, pojazdy rolnicze, maszyny rolnicze, działalność gospodarcza w branży rolno-hodowlanej, język obcy zawodowy, podstawy elektroniki w rolnictwie, urządzenia i systemy agrotroniki, produkcja rolnicza, obróbka materiałów, eksploatacja pojazdów rolniczych, eksploatacja maszyn rolniczych, elektrotechnika, eksploatacja systemów agrotronicznych, zajęcia praktyczne.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski/matematyka
Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe – 8 tygodni w cyklu kształcenia
Uczeń zdobywa przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii T i B.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:
•    ROL.02 – Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – termin egzaminu: po klasie III
•    ROL.08 - Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie – termin egzaminu: po I półroczu klasy V


Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.
Absolwent Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, fabrykach maszyn  rolniczych i przedsiębiorstwach obrotu maszynami, nadleśnictwach, w instytucjach naukowych, gospodarstwach doświadczalnych. Może zajmować się sprzedażą i serwisem specjalistycznych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i leśnictwie.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach