Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Materiały do nauki zdalnej

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że

od soboty 24 października 2020

uczniowie i słuchacze KKZ rozpoczynają zdalny tryb nauki a zajęcia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania.

Technikum Agrobiznesu

W wyniku rozwoju gospodarki żywnościowej i jej ciągłych zmian pojawił się w sferze praktyki i w nauce termin AGROBIZNES. Oznacza on wszelkie formy działalności gospodarczej prowadzonej w rolnictwie lub w dziedzinach z nim związanych, a także mechanizmy rynkowe rządzące zachodzącymi w sferze gospodarki żywnościowej procesami. Technikum Agrobiznesu stanowi doskonałą przepustkę do nowej rzeczywistości w gospodarce zjednoczonej Europy.

Absolwenci Zespołu Szkół Rolniczychch im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach stają się kadrą przygotowaną zarówno do pracy w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją produktów żywnościowych jak i do prowadzenia własnych firm w tej sferze i nie tylko.

Technikum Agrobiznesu realizuje program nauczania w cyklu 4-letnim. Absolwent naszej szkoły uzyskuje tytuł Technika Agrobiznesu.

W pierwszych trzech latach realizujemy program z naciskiem na przygotowanie do egzaminu maturalnego. Klasa czwarta obejmuje głównie przedmioty specjalizacyjne. Tytuł technika uzyskuje absolwent broniąc pracę dyplomową lub zdając egzamin z przedmiotów zawodowych.

Uczniowie wyposażeni są w szeroką wiedzę niezbędną do "poruszania się" w gospodarce rynkowej z zakresu:- produkcji i pozyskiwania surowców żywnościowych- podstaw przetwórstwa spożywczego- podstaw ekonomii i ekonomiki agrobiznesu- elementów rachunkowości- wybranych zagadnień prawnych- techniki biurowej i komputerowej- marketingu i zarządzania firmą

Podstawowym językiem obcym w naszej szkole jest język angielski. Istnieje również możliwość uczenia się języka niemieckiego i rosyjskiego. Ponadto uczniowie naszej szkoły odbywają coroczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Do dyspozycji uczniów jest doskonale wyposażona pracownia informatyczna i centrum multimedialne. W ramach realizacji zagadnień programowych uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na targi do Poznania i Łodzi. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Po ukończeniu kształcenia absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może być zatrudniony w:- przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,- firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych,- obsłudze ruchu turystycznego,- marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,- w usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnych,- urzędach administracji samorządowej a także- prowadzić własnego przedsiębiorstwa agroturystycznego lub rolne o dowolnej wielkości.  

Predyspozycje:

  • - koncentracja i podzielność uwagi,
  • - mobilność,- dokładność,
  • - zamiłowanie do porządku,
  • - wysokie poczucie odpowiedzialności i uczciwości,
  • - umiejętność podejmowania inicjatyw,
  • - przestrzeganie norm i przepisów prawnych związanych z realizacja zadań,
  • - spostrzegawczość,
  • - komunikatywność,
  • - zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, informatyka, przyroda- uzdolnienia w zakresie administrowania, organizacji, podejmowania działań marketingowych i mediacyjnych.

© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice