© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Materiały do nauki zdalnej

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że

od soboty 24 października 2020

uczniowie i słuchacze KKZ rozpoczynają zdalny tryb nauki a zajęcia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania.

Technikum Agrobiznesu

W wyniku rozwoju gospodarki żywnościowej i jej ciągłych zmian pojawił się w sferze praktyki i w nauce termin AGROBIZNES. Oznacza on wszelkie formy działalności gospodarczej prowadzonej w rolnictwie lub w dziedzinach z nim związanych, a także mechanizmy rynkowe rządzące zachodzącymi w sferze gospodarki żywnościowej procesami. Technikum Agrobiznesu stanowi doskonałą przepustkę do nowej rzeczywistości w gospodarce zjednoczonej Europy.

Absolwenci Zespołu Szkół Rolniczychch im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach stają się kadrą przygotowaną zarówno do pracy w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją produktów żywnościowych jak i do prowadzenia własnych firm w tej sferze i nie tylko.

Technikum Agrobiznesu realizuje program nauczania w cyklu 4-letnim. Absolwent naszej szkoły uzyskuje tytuł Technika Agrobiznesu.

W pierwszych trzech latach realizujemy program z naciskiem na przygotowanie do egzaminu maturalnego. Klasa czwarta obejmuje głównie przedmioty specjalizacyjne. Tytuł technika uzyskuje absolwent broniąc pracę dyplomową lub zdając egzamin z przedmiotów zawodowych.

Uczniowie wyposażeni są w szeroką wiedzę niezbędną do "poruszania się" w gospodarce rynkowej z zakresu:- produkcji i pozyskiwania surowców żywnościowych- podstaw przetwórstwa spożywczego- podstaw ekonomii i ekonomiki agrobiznesu- elementów rachunkowości- wybranych zagadnień prawnych- techniki biurowej i komputerowej- marketingu i zarządzania firmą

Podstawowym językiem obcym w naszej szkole jest język angielski. Istnieje również możliwość uczenia się języka niemieckiego i rosyjskiego. Ponadto uczniowie naszej szkoły odbywają coroczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Do dyspozycji uczniów jest doskonale wyposażona pracownia informatyczna i centrum multimedialne. W ramach realizacji zagadnień programowych uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na targi do Poznania i Łodzi. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Po ukończeniu kształcenia absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może być zatrudniony w:- przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,- firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych,- obsłudze ruchu turystycznego,- marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,- w usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnych,- urzędach administracji samorządowej a także- prowadzić własnego przedsiębiorstwa agroturystycznego lub rolne o dowolnej wielkości.  

Predyspozycje:

  • - koncentracja i podzielność uwagi,
  • - mobilność,- dokładność,
  • - zamiłowanie do porządku,
  • - wysokie poczucie odpowiedzialności i uczciwości,
  • - umiejętność podejmowania inicjatyw,
  • - przestrzeganie norm i przepisów prawnych związanych z realizacja zadań,
  • - spostrzegawczość,
  • - komunikatywność,
  • - zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, informatyka, przyroda- uzdolnienia w zakresie administrowania, organizacji, podejmowania działań marketingowych i mediacyjnych.