Technik agrobiznesu specjalizuje się  w organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w agrobiznesie. Realizuje czynności związane z dystrybucją i sprzedażą produktów rolnych, zajmuje się ich promocją, reklamą, oceną jakości i opłacalności. Dobiera także właściwy sprzęt i materiały eksploatacyjne w produkcji rolnej.

To zawód dla osób ceniących ekonomiczne rolnictwo.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum Agrobiznesu na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie nabywają umiejętności w zakresie:

- organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie

- prowadzenia produkcji rolniczej

- obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

- organizowania i prowadzenia sprzedaży produktów rolnych

Przedmioty zawodowe w Technikum Agrobiznesu to np. działalność gospodarcza w agrobiznesie, przetwórstwo rolno-spożywcze, rachunkowość i administracja w agrobiznesie, język angielski zawodowy, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, stosowanie środków ochrony roślin, technika w rolnictwie.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski / matematyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia

W trakcie nauki uczeń zdobywa przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii T (kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą /przyczepami)

W trakcie trwania nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej – termin egzaminu: po klasie III

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – termin egzaminu: po I półroczu klasy V

Absolwent Technikum Agrobiznesu jest przygotowany do prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie, produkcji rolniczej, pracy związanej z organizacją przetwórstwa spożywczego, usług i handlu. Potrafi prowadzić rachunkowość i rozliczenia podatkowe. Może uzyskać uprawnienia do prowadzenia doradztwa w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Ma możliwość podjęcia pracy: w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz w urzędach administracji samorządowej.

Może też prowadzić własną firmę lub gospodarstwo rolne (uzyskuje uprawnienia rolnicze).

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Agrobiznesu  może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

...::: Kliknij tutaj i zapisz się do Technikum Agrobiznesu :::...

Technikum Agrobiznesu

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach