© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Technikum Agrobiznesu

Technik agrobiznesu specjalizuje się  w organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w agrobiznesie. Realizuje czynności związane z dystrybucją i sprzedażą produktów rolnych, zajmuje się ich promocją, reklamą, oceną jakości i opłacalności. Dobiera także właściwy sprzęt i materiały eksploatacyjne w produkcji rolnej.

To zawód dla osób ceniących ekonomiczne rolnictwo.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum Agrobiznesu na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie nabywają umiejętności w zakresie:

- organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie

- prowadzenia produkcji rolniczej

- obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

- organizowania i prowadzenia sprzedaży produktów rolnych

Przedmioty zawodowe w Technikum Agrobiznesu to np. działalność gospodarcza w agrobiznesie, przetwórstwo rolno-spożywcze, rachunkowość i administracja w agrobiznesie, język angielski zawodowy, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, stosowanie środków ochrony roślin, technika w rolnictwie.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia

W trakcie nauki uczeń zdobywa przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii T (kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą /przyczepami)

W trakcie trwania nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej – termin egzaminu: po klasie III

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – termin egzaminu: po I półroczu klasy V

Absolwent Technikum Agrobiznesu jest przygotowany do prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie, produkcji rolniczej, pracy związanej z organizacją przetwórstwa spożywczego, usług i handlu. Potrafi prowadzić rachunkowość i rozliczenia podatkowe. Może uzyskać uprawnienia do prowadzenia doradztwa w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Ma możliwość podjęcia pracy: w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz w urzędach administracji samorządowej.

Może też prowadzić własną firmę lub gospodarstwo rolne (uzyskuje uprawnienia rolnicze).

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Agrobiznesu  może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

...::: Kliknij tutaj i zapisz się do Technikum Agrobiznesu :::...